Reklamačné podmienky

6. Garancia – Vrátenie peňazí

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od doručenia tovaru prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: info@dognet.sk, vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. V prípade e-booku nie je nutné vracať tovar. V prípade fyzickej knižky je potrebné ju spolu s faktúrou a dokumentom „VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“ doručiť na adresu predávajúceho do 14 dní od oznámenia zámeru vrátiť tovar.

Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene vrátane DPH. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Lead Media s.r.o.
Karpatská 6
811 05 Bratislava
Slovensko

info@dognet.sk
Zodpovedná osoba – Štefan Polgári
IČO: 47 726 601
DIČ: 2024084216
IČO DPH: SK2024084216

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.