Licenčná dohoda

 LICENČNÁ DOHODA 

a podmienky používania obsahu Titulov ponúkaných prostredníctvom e-shopu Dognet.store

Na to, aby ste si z našich Titulov aj niečo vzali pre seba, sme vynaložili veľa úsilia,  spolupracovali sme s mnohými odborníkmi. Vážime si ich ako autorov, preto používajte autorský a licencovaný obsah Titulov ponúkaných prostredníctvom e-shopu Dognet.store s úctou a rešpektujte Licenčnú dohodu - licenčné podmienky používania obsahu, ak je zakúpeným Titulom Digitálny obsah, alebo Digitálne plnenie.

celé znenie Licenčnej dohody

Dognet-store-Licenčná dohoda

Bez súhlasu Zákazníka s podmienkami tejto Licenčnej dohody nie je možné uzatvoriť Zmluvu, predmetom ktorej je Digitálne plnenie (Digitálna kniha a Video kurz).