Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok e-shopu Dognet.store

Tieto reklamačné podmienky upravujú postup Zákazníka pri reklamácii vady Titulu  zakúpeného v zmysle Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní digitálneho plnenia (Zmluva) uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Lead Media s.r.o., so sídlom Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 726 601, DIČ: 2024084216, IČ DPH: SK2024084216, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vl. č.: 98621/B ako Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu Dognet.store a v zmysle Všeobecných obchodných podmienok e-shopu Dognet.store (ďalej označované ako „VOP“).

 celé znenie Reklamačného poriadku

 240328-Dognet-store-reklamačný poriadok